Členské příspěvky 2021

Členské příspěvky pro rok 2021 zůstávají stejné jako v loňském roce:

  1. Dospělí                                                        1.800 Kč
  2. Senioři do 75 let                                         1.000 Kč
  3. Dorost (ročníky narození 2003-2006)        700 Kč
  4. Žactvo (ročníky narození 2007-2011)         600 Kč
  5. Děti do 9 let                                                   100 Kč
  6. Nehrající členové                                            50 Kč
  7. Senioři nad 75 let                                         zdarma

Příspěvky lze uhradit buď na běžný účet klubu 2601863556/2010 s tím, že do zprávy pro příjemce uvedete “Členský příspěvek 2021 – Vaše jméno a příjmení“. V případě placení za více členů rodiny uveďte všechna křestní jména a pak jméno rodiny. Druhou variantou je úhrada v hotovosti na tenisových kurtech buď předsedovi, nebo paní správcové.

Zemřel Miroslav Pfefr

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 26. ledna 2021 zemřel bývalý dlouholetý člen klubu pan Miroslav Pfefr. Míra byl houževnatým poctivým tenistou, který v roce 1990 nastupoval za béčko dospělých. V posledních letech se na naše kurty vrátil a projevil přání své členství obnovit. Bohužel, se tak již nestane.

Miroslav Pfefr je druhý zleva (přátelský halový tenis na Vysoké škole politické v Praze v roce 1983).