Zápis ze schůze výboru ze dne 20. dubna 2019

účast: Blažek, Holda, Stránský, Erban, Špic a Bark, omluven Stuchlík; pozvaný host člen Zdeněk Vytvar

1)    Výbor 2019 – 2023

 • Předseda předchozího výboru Blažek pogratuloval členům výboru ke zvolení a přivítal je na první schůzi výboru v novém funkčním období; uvedl, že v souladu se stanovami je třeba obsadit funkce předsedy, místopředsedy, jednatele a hospodáře.
 • Na funkci předsedy navržen Milanem Stránským Jan Blažek. Blažek se vyjádřil, že předseda by měl být přes týden v Nové Pace a neměl by řídit klub z Prahy. S tím ostatní nesouhlasili a kandidaturu Blažka podpořili. Schváleno (5 hlasů pro, Blažek se zdržel).
 • Na funkci místopředsedy navrhl Blažek MVDr. Petra Holdu. Schváleno (5 hlasů pro, Holda se zdržel).
 • Na funkci jednatele navrhl Blažek Milana Stránského. Schváleno (5 hlasů pro, Stránský se zdržel).
 • Na funkci hospodáře navrhl Blažek Ing. Tomáše Špice, který vede spolku účetnictví a zpracovává účetní uzávěrku. Schváleno (5 hlasů pro, Špic se zdržel).

2)    Členské příspěvky 2019 a brigádnické hodiny

 • Předseda Blažek navrhl ponechat členské příspěvky pro mládež ve výši roku 2018 (dorost 700 Kč, žactvo 600 Kč, děti do deseti let 100 Kč). Schváleno (6 hlasů pro).
 • U dospělých byly diskutovány tři varianty – ponechání ve stávající výši 1.500 Kč ročně, zvýšení na 1.800 Kč nebo zvýšení na 2.000 Kč ročně. Schválena varianta 1.800 Kč ročně (6 hlasů pro).
 • U důchodců nad 75 let byla zvažována možnost členské příspěvky odpustit. Blažek uvedl, že reálně se to týká Pavla Sedláčka, Bořka Karlovského a Jaroslava Lánského. Výbor se na zrušení členských příspěvků pro důchodce nad 75 let shodl (6 hlasů pro).
 • U důchodců do 75 let bylo v diskusi řečeno, že ne všichni důchodci nedodržují rozdělení na dopolední a celodenní hraní dle uhrazených příspěvků. Výbor proto rozhodl obě kategorie znovu sloučit s tím, že výše příspěvku pro důchodce do 75 let bude snížena na 1.000 Kč ročně. Schváleno (6 hlasů pro).
 • Bylo stanoveno, že každý člen, s výjimkou důchodců, má povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin. Schváleno (6 hlasů pro).

3)    Kandidátka na funkci správkyně tenisového areálu

 • kandidátku paní Jarmilu Bartošovou doporučil člen Zdeněk Vytvar, který výbor s kandidátkou seznámil.
 • Kandidátka byla pozvána na 18:30.
 • Kandidátce byl ukázán areál, budova klubovny a šaten; byla seznámena s povinnostmi správce, provozní dobou areálu a s odměnou za práci.
 • Obě strany si ponechaly čas na rozhodnutí do příštího dne 13:00

Schůze byla ukončena v 19:00.

Zápis ze schůze výboru ze dne 21. dubna 2018

Zápis ze schůze výboru ze dne 21. dubna 2018 od 19:30

 

účast: Blažek, Holda, Stránský, Špic a Bark; omluveni Erban a Stuchlík Jiří

1) Nový člen výboru

Předseda Blažek přivítal ve výboru nového člena Ing. Tomáše Špice, který byl zvolen členskou schůzí.

2) Noví členové

Předseda Blažek přečetl návrh osob, které požádaly o přijetí do klubu. Výbor hlasoval o jednotlivcích s tím, že v případě schválení nebude požadován vstupní poplatek.

Ing. Jiří NÁDVORNÍK – 5 hlasů pro.

Tomáš NÁDVORNÍK – 5 hlasů pro.

Vojtěch KAZDA – 5 hlasů pro.

Ing. Julek TEGEL – 5 hlasů pro.

Všichni nově přijatí členové mají stejné povinnosti jako stávající – poskytnout rodné číslo k registraci do klubu, uhradit členský příspěvek a odpracovat brigádnické hodiny.

3) Občerstvení mimo provozní dobu správce

Výbor schválil zakoupení malé lednice, která bude umístěna v pánských šatnách, pro potřeby zajištění občerstvení mimo provozní dobu správce. Na lednici bude pořízena petlice se zámkem (zajistí Blažek).

4) Zajištění lékařských prohlídek

Předseda Blažek připomněl potřebu absolvování lékařských prohlídek závodních hráčů. U družstev dospělých vše zařídí Holda na základě dodaného seznamu (zpracuje Blažek), u mládeže zajistí prohlídky trenéři Mgr. Janata a Jiří Stuchlík.

5) Dokončené práce

Kurty byly na jaře připraveny ke hře, byl uklizen areál (hrabání trávy, úklid budovy šaten a klubovny včetně umytí oken), byly natřeny okenní parapety a oplechování budovy, mříže do oken, nádoba na vápno a podlaha terasy u pergoly. Sloupky plotu směrem k Šormovým byly obroušeny od rzi a jsou připraveny k natírání. Rovněž byly natřeny sloupy a brána u kurtu č. 1, která byla následně vypletena.

Holda podal zprávu o opravě pisoárů. Splachování bylo vyčištěno a funguje normálně.

Blažek poděkoval Martině Kubištové z Hořic za přípravu květinové výzdoby na terase.

Bark podal zprávu o umístění čerpadla. Současně byla vyměněna těsnění u hadic. Zbývá dořešit umístění krytu čerpadla.

Stránský oznámil, že vyúčtování pohřbu Aloise Stuchlíka by mělo být provedeno v příštím týdnu a výše doplatku by měla být cca 2.500 Kč.

6) Práce, které je třeba provést do prvního mistrovského utkání (sobota 28. dubna 2018)

Umístění krytu čerpadla (zajistí Bark).

Pověšení reklamních a krycích plachet (zajistí Blažek).

Úklid budovy klubovny a šaten před předáním novému správci (zajistil Holda u paní Pospíšilové).

Vyčištění sítka vodovodu u umyvadla v dámské sprše (zajistí Holda).

Odstranění děr u plotu mezi kurty č. 1 a 2 a asfaltovým dvorcem (zajistí Stránský).

Oprava a vyčištění okapu nad terasou (zajistí Bark).

Přilepení čidel u pánských pisoárů (zajistí Holda).

Zakoupení košů na tříděný odpad do kuchyně (zajistí Holda).

Instalace branky mezi kurty č. 1 a 3 (zajistí J. Dlabola, Bark).

7) Ostatní práce v průběhu roku

Následující práce by měly být vykonány v průběhu roku 2018: Výměna ztrouchnivělých latí na lavičkách a jejich natření, natření sloupků plotu mezi areálem a Šormovými, začištění děr po vedení termostatu od kotle, výzdoba klubovny, sekání trávy, výměna násad u nářadí a oprava kolečka.

Výroba police do kanceláře pro uložení archívu klubu (zajistí Holda) a výstavba přístřešku pro hlavní uzávěr plynu (zajistí Bark).

Další práce – výměna lina v šatnách, výměna prken v zábradlí terasy, oprava a natření fasády a výměna okapu pod terasou, výměna nábytku na terase – budou provedeny v závislosti na dostupných finančních zdrojích klubu.

Schůze byla ukončena ve 20:40.