Turnaj dorostenek ovládla Křepinská

Na turnaj dorostenek, jež se konal ve dnech 11. – 13. srpna 2020, se do Nové Paky sjelo celkem 20 mladých tenistek. Vítězkou turnaje se stala 16letá Simona Křepinská z Lokomotivy Trutnov po výhře nad postrachem favoritek nenasazenou věkem ještě starší žákyni Nelu Linhartovou, hájící barvy I. ČLTK Praha. Třetí místa si připsaly Lucie Horáčková z LTC Mladá Boleslav, která mj. ve čtvrtfinále porazila Annu Lucii Slavíčkovou z TK Ústí nad Labem poté, co odvrátila tři mečboly v závěrečném supertiebreaku, a Alexandra Kučerová z TK Blansko. K ozdobám klání patřilo i dramatické čtvrtfinále plné zvratů mezi Linhartovou a Nikolou Peldovou z SK Hamr, které rovněž rozhodl až závěrečný supertiebreak. Z šesti domácích hráček se přes brány předkola podařilo dostat pouze Tereze Tegelové a Zuzaně Drábkové. Ve čtyřhře dominovaly druhé nasazené Valérie Musilová (TJ Spoje Praha) s Linhartovou po vítězství nad párem Kučerová – Peldová. Ceny za třetí místa si odvezly dvojice Michelle Vašíčková (SK HIT Hradec Králové) – Křepinská a Slavíčková – Tereza Lehká (LTK Bílina). Výsledky – dvouhra semifinále: Linhartová – Horáčková 6:0 a 6:1, Křepinská – Kučerová 6:1 a 6:0; finále: Křepinská – Linhartová 6:4 a 6:2. Čtyřhra semifinále: Kučerová / Peldová – Vašíčková / Křepinská 6:3, 6:7 (2) a 1:0 (3), Musilová / Linhartová – Slavíčková / Lehká 6:1 a 6:3; finále: Musilová / Linhartová – Kučerová / Peldová 6:3 a 6:1.

Fotogalerii z turnaje naleznete zde.

Vítězka dvouhry Simona Křepinská s finálovou soupeřkou Nelou Linhartovou.

Tereza Janatová znovu oblastní přebornicí

Odchovankyně klubu hájící barvy LTK Liberec Tereza Janatová získala další trofej do své mimořádné sbírky, když opanovala oblastní přebor žen Severočeské oblasti ve dvouhře žen, jež se konal 13. -15. června 2020 v Hrádku nad Nisou. Na své cestě turnajem porazila Anetu Šilhavou ze Severočeské tenisové 6:0 a 6:1, klubovou spoluhráčku Janu Kareisovou 6:2 a 6:2 a ve finále další libereckou hráčku Natálii Kohoutkovou 6:4 a 7:6.

Tereza Janatová (vlevo) a Natálie Kohoutková po finále

 

Ludmila Pavlovcová čestnou členkou klubu

Na základě rozhodnutí výboru Tenisu Nová Paka ze dne 1. března 2020 bylo na členské schůzi 4. července 2020 uděleno čestné členství paní Ludmile Pavlovcové za zásluhy o rozvoj tenisu v Nové Pace. Paní Pavlovcová je spojením tří novopackých tenisových rodů – Fišarů, Pochopů a Pavlovců. V roce 1961 se podílela na obnovení tenisového oddílu v rámci novopackého Sokola. Významnou měrou přispěla k výstavbě nových tenisových kurtů v roce 1969. Po návratu novopackého tenisu do soutěží smíšených družstev v roce 1970 reprezentovala klub v kategorii dospělých až do své nucené emigrace v roce 1978. Z úspěchů v kategorii jednotlivců je třeba zmínit tři třetí místa na okresních přeborech v roce 1973 v Jičíně – ve dvouhře, ve čtyřhře a společně s manželem Radkem v mixu. Ve stejném roce se v Hořicích na krajském turnaji umístila na 3. místě ve dvouhře, ve čtyřhře pak byly se spoluhráčkou Chvojkovou poraženy až ve finále. Třetí místo ve dvouhře získala paní Pavlovcová v roce 1973 i na turnaji v Lázních Bělohradě. V roce 1975 se okresní přebory konaly na domácích dvorcích a výsledkem byla tři druhá místa. O rok později se okresní přebory konaly rovněž v Nové Pace a skončily ziskem dvou druhých míst ze čtyřher a mixu (tradičně s manželem Radkem) a třetího místa ze dvouhry žen. Paní Pavlovcová je maminkou dvou úspěšných novopackých tenistů v mládežnických kategoriích Ludmily a Radka.

Zápis z výroční členské schůze pro rok 2020

Výroční členská schůze pro rok 2020 se konala v náhradním termínu v sobotu 4. července 2020 od 17:00 hod. v klubovně spolku za účasti 19 členů a jednoho hosta, a schůze tedy nebyla dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. Po úvodním přivítání přítomných přednesl předseda Blažek návrh programu, který byl aklamací schválen všemi hlasy v následujícím znění:

  1. Přivítání, úvod
  2. Návrh programu, hlasování
  3. Zpráva o činnosti 2019 (Blažek)
  4. Zpráva o sportovní činnosti 2019 (Blažek)
  5. Zpráva o hospodaření 2019 (Blažek)
  6. Plán činnosti 2020
  7. Udělení čestného členství
  8. Předání darů členům k životním jubileím
  9. Diskuse
  10. Oficiální závěr, volná zábava

ad 3) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2019.[1])

ad 4) Předseda Blažek přednesl zprávu o sportovní činnosti spolku v roce 2019.1)

ad 5) Zprávu o hospodaření za rok 2019 přednesl předseda Blažek1).

ad 6) V rámci plánu činnosti na rok 2020 jmenoval předseda Blažek organizaci turnajů dorostenek a Novopackého dortu v polovině srpna a Poslední smeče dospělých a mládeže poslední víkend v září. Z hlediska plánovaných prací je třeba dokončit svod dešťové vody do nádrží z druhé poloviny haly, osázení břehu nad nádržemi a zmínil i možnost částečné rekonstrukce kurtů.

ad 7) Na základě rozhodnutí výboru klubu ze dne 1. března 2020 bylo uděleno čestné členství paní Ludmile Pavlovcové za zásluhy o rozvoj tenisu v Nové Pace. Jmenovaná dostala čestnou plaketu a kytici. O nové čestné člence klubu byl přečten krátký tenisový medailonek. Paní Pavlovcová za ocenění poděkovala a vzpomněla i svého manžela Radka, který by si dle paní Pavlovcová ocenění zasloužil více než ona, nicméně již není naživu. Ocenění byly přítomny i děti paní Pavlovcové Ludmila a Radko.

ad 8) Předseda Blažek popřál k životnímu jubileu přítomným Ing. Tomáši Špicovi a Ing. Jiřímu Feigemu. Nepřítomným MUDr. Marii Šormové, Mgr. Evě Neverklové, Michalu Bartošovi, Luďku Černíkovi, Zdeňku Vytvarovi, Mgr. Ladislavu Janatovi a Mgr. Romanovi Jebavému bude popřáno dodatečně.

ad 9) V rámci diskuse padlo několik dotazů a návrhů. Ondřej Hylmar se zeptal, zda se bude něco dělat s opravou cvičné zdi. Předseda Blažek odpověděl, že byla získána cenová nabídka, která byla odeslána na město k rozhodnutí, zda bude oprava financována, nicméně město zatím neodpovědělo. Dále se Jiří Feige zeptal, zda budou na kurtech instalovány umělé lajny. Předseda Blažek odpověděl, že umělé lajny, stejně jako automatické zavlažování kurtů jsou v plánu, dle stavu financí by zejména zavlažování mohlo vzniknout před začátkem příští sezóny. Dále Martin Studnička st. pronesl vzpomínku na zahájení provozu kurtů v roce 1969 a zejména na finanční zajištění exhibice Ing. Kodeš – Ing. Pála. Následně RNDr. Bareš navrhl výboru klubu, aby navrhl na ocenění od města Nová Paka předsedu Blažka za jeho dlouholetou činnost pro klub a za napsání knihy o novopackém tenise. Poslední dotaz položil Martin Erban, který se zeptal, jak to bude s úpravou opěrné zdi za kurty č. 3 a 4, zda se bude natírat na zeleno. Předseda Blažek odpověděl, že na plot byla zakoupena krycí plachta a je třeba ji natáhnout.

ad 10) Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 23:15 hod.

Zapsal: Jan Blažek

[1]) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2019 jsou připojeny v samostatných přílohách.