Výbor

Složení výboru pro období jaro 2015 – jaro 2019:

  • Blažek Jan – předseda
  • MVDr. Holda Petr – místopředseda
  • Stránský Milan – jednatel
  • Bark Eduard – hospodář
  • Erban Martin – člen
  • Ing. Tomáš Špic – člen
  • Stuchlík Jiří – člen