O víkendu 50. Dort

Příští víkend (21. – 22. srpna 2021) se koná jubilejní 50. ročník turnaje mužů „O novopacký dort“. Soutěž, jež se koná nepřetržitě od roku 1970, s výjimkou let 1971 a 1993, kdy nebyla administrativní chybou přihlášena do termínové listiny, navazuje na historickou tradici prvorepublikového LTC Nová Paka, kdy první cenou pro vítěze klubového turnaje byla tato sladká pochutina. Klání se zpočátku hrála pod názvem „O packý dort“, později se přívlastek změnil na „novopacký“. V letech 1970 a 1973 se zúčastnili pouze domácí tenisté. Nejúspěšnějšími hráči v historii turnaje jsou Libor Davídek z Loko Trutnov (pět primátů z let 1983, 1985, 1986, 1994 a 2001) a Radek Šoltys z TJ Jičín (3 výhry v letech 1988, 1990 a 1991). Dvakrát uspěli Jan Hejduk, Marian Černý, Jindřich Šrejma, Jan Valenta, Adam Swiecicki a Michal Slavík. Ve čtyřhře, která se koná od roku 1974, získal šest prvenství Jiří Bartoš (VŠ TJ UK Hradec Králové), čtyři výhry Luboš Machan (LTC Nový Bydžov), třikrát se radovali Přemysl Suchánek, Radek Šoltys (oba z TJ Jičín) a domácí Patrik Matouš. Z domácích hráčů byli ve dvouhře úspěšní Martin Studnička st. (1970), Josef Rejthárek (1973) a Jaroslav Rosenberg v barvách TC Dvůr Králové (1992). Ve čtyřhře pak Alois Stuchlík (1980 s Vladimírem Reznerem ze Spartaku Hradec Králové), Aleš Řehák ml. s Jakubem Krause (2010), Patrik Matouš (2011 a 2012 s Danielem Knoflíčkem z TO TJ Tesla Pardubice / TK Agrofert Prostějov a 2014 s Jaroslavem Hanušem z VŠTJ UK Hradec Králové), Lukáš Jebavý s Jakubem Krause (2013) a Roman Jebavý st. se synem Romanem z LTK Liberec (2019).

Zápis z výroční členské schůze pro rok 2021

Výroční členská schůze pro rok 2021 se konala v odloženém termínu v sobotu 10. července 2021 od 17:00 hod. v klubovně spolku za účasti 17 členů, a schůze proto nebyla dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. Po úvodním přivítání přítomných přednesl předseda Blažek návrh programu, který byl aklamací schválen všemi hlasy v následujícím znění:

 1. Přivítání, úvod
 2. Návrh programu, hlasování
 3. Zpráva o činnosti 2020 (Blažek)
 4. Zpráva o sportovní činnosti 2020 (Blažek)
 5. Zpráva o hospodaření 2020 (Blažek)
 6. Plán činnosti 2021
 7. Předání darů členům k životním jubileím
 8. Diskuse
 9. Oficiální závěr, volná zábava

ad 3) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2020.[1])

ad 4) Předseda Blažek přednesl zprávu o sportovní činnosti spolku v roce 2020.1)

ad 5) Zprávu o hospodaření za rok 2020 přednesl předseda Blažek1).

ad 6) V rámci plánu činnosti na rok 2021 jmenoval předseda Blažek organizaci Novopackého dortu a turnaje dorostenek ve druhé polovině srpna a Poslední smeče dospělých a mládeže poslední víkend v září. Z hlediska plánovaných prací je třeba dokončit svod dešťové vody do nádrží z druhé poloviny haly, výměnu prken v zábradlí na terase, údržba pergoly a ve hře je i umělé zavlažování kurtů.

ad 7) Předseda Blažek popřál k životním jubileím Ing. Jiřímu Hendrychovi (22. 2. 1956 – 65), MUDr. Ivaně Jeřábkové (12. 4. 1971 – 50), Mgr. Haně Janatové (14. 4. 1961 – 60), Mgr. Petru Jeřábkovi (3. 6. 1966 – 55). Všichni oslavenci se z účasti na výroční schůzi omluvili. Další významná životní jubilea budou na podzim.

ad 8) V rámci diskuse padlo několik dotazů a připomínek. František Smolák se zeptal, kdy budou dokončeny skříňky do pánských šaten. Předseda Blažek odpověděl, že skříňky jsou hotovy a byly nainstalovány v pátek před členskou schůzí. F. Smolák požádal, zda by starší členové mohli dostat skříňky nahoře, což mu bylo přislíbeno. Dále Tomáš Špic informoval, že v TC Nová Paka zakoupili nahrávací stroj za cenu 26.000 Kč a navrhl, aby byl podobný stroj zakoupen do klubu. Předseda Blažek navrhl, aby byla věc postoupena výboru klubu k řešení. Dále se T. Špic zeptal, jaký je zámysl s asfaltovým kurtem. Blažek odpověděl, že městem Nová Paka bylo již v roce 2013 přislíbeno, že kolmo na současný kurt bude vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, který bude dopoledne využíván školami a odpoledne klubem a veřejností. Investiční akce byla s ohledem na jiné projekty města (autobusové nádraží a rekonstrukce Městského kulturního střediska) odložena na neurčito. Dále se Jaroslav Bareš zeptal, zda je možnost získání dotace z programů Národní sportovní agentury. Blažek odpověděl, že v této věci ne. Klub požádal o získání dotace z programu Můj klub, která byla schválena a čeká se na vyplacení peněžních prostředků, a dotaci z programu Provoz a údržba, kde je aktuálně prováděno vyhodnocení. Dále předseda Blažek vyzval všechny členy, aby se pokusili přispět ke zlepšení atmosféry v klubu a připomněl negativní ohlasy související s instalací umělých lajn. K tomu se vyjádřil Jaroslav Ticháček, zda je poznámka mířena k němu. Blažek odpověděl, že jeho povzdechu po starých časech s vápencovými lajnami se výzva netýká, a o tom, že vše je v klubu špatně, mluví jiní. Debatu uzavřel Tomáš Špic, který uvedl, že umělé lajny jsou super.

ad 9) Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 22:00 hod.

[1]) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2020 jsou připojeny v samostatných přílohách.

Členské příspěvky 2021

Členské příspěvky pro rok 2021 zůstávají stejné jako v loňském roce:

 1. Dospělí                                                        1.800 Kč
 2. Senioři do 75 let                                         1.000 Kč
 3. Dorost (ročníky narození 2003-2006)        700 Kč
 4. Žactvo (ročníky narození 2007-2011)         600 Kč
 5. Děti do 9 let                                                   100 Kč
 6. Nehrající členové                                            50 Kč
 7. Senioři nad 75 let                                         zdarma

Příspěvky lze uhradit buď na běžný účet klubu 2601863556/2010 s tím, že do zprávy pro příjemce uvedete „Členský příspěvek 2021 – Vaše jméno a příjmení„. V případě placení za více členů rodiny uveďte všechna křestní jména a pak jméno rodiny. Druhou variantou je úhrada v hotovosti na tenisových kurtech buď předsedovi, nebo paní správcové.