Zápis ze schůze výboru ze dne 21. dubna 2018

Zápis ze schůze výboru ze dne 21. dubna 2018 od 19:30

 

účast: Blažek, Holda, Stránský, Špic a Bark; omluveni Erban a Stuchlík Jiří

1) Nový člen výboru

Předseda Blažek přivítal ve výboru nového člena Ing. Tomáše Špice, který byl zvolen členskou schůzí.

2) Noví členové

Předseda Blažek přečetl návrh osob, které požádaly o přijetí do klubu. Výbor hlasoval o jednotlivcích s tím, že v případě schválení nebude požadován vstupní poplatek.

Ing. Jiří NÁDVORNÍK – 5 hlasů pro.

Tomáš NÁDVORNÍK – 5 hlasů pro.

Vojtěch KAZDA – 5 hlasů pro.

Ing. Julek TEGEL – 5 hlasů pro.

Všichni nově přijatí členové mají stejné povinnosti jako stávající – poskytnout rodné číslo k registraci do klubu, uhradit členský příspěvek a odpracovat brigádnické hodiny.

3) Občerstvení mimo provozní dobu správce

Výbor schválil zakoupení malé lednice, která bude umístěna v pánských šatnách, pro potřeby zajištění občerstvení mimo provozní dobu správce. Na lednici bude pořízena petlice se zámkem (zajistí Blažek).

4) Zajištění lékařských prohlídek

Předseda Blažek připomněl potřebu absolvování lékařských prohlídek závodních hráčů. U družstev dospělých vše zařídí Holda na základě dodaného seznamu (zpracuje Blažek), u mládeže zajistí prohlídky trenéři Mgr. Janata a Jiří Stuchlík.

5) Dokončené práce

Kurty byly na jaře připraveny ke hře, byl uklizen areál (hrabání trávy, úklid budovy šaten a klubovny včetně umytí oken), byly natřeny okenní parapety a oplechování budovy, mříže do oken, nádoba na vápno a podlaha terasy u pergoly. Sloupky plotu směrem k Šormovým byly obroušeny od rzi a jsou připraveny k natírání. Rovněž byly natřeny sloupy a brána u kurtu č. 1, která byla následně vypletena.

Holda podal zprávu o opravě pisoárů. Splachování bylo vyčištěno a funguje normálně.

Blažek poděkoval Martině Kubištové z Hořic za přípravu květinové výzdoby na terase.

Bark podal zprávu o umístění čerpadla. Současně byla vyměněna těsnění u hadic. Zbývá dořešit umístění krytu čerpadla.

Stránský oznámil, že vyúčtování pohřbu Aloise Stuchlíka by mělo být provedeno v příštím týdnu a výše doplatku by měla být cca 2.500 Kč.

6) Práce, které je třeba provést do prvního mistrovského utkání (sobota 28. dubna 2018)

Umístění krytu čerpadla (zajistí Bark).

Pověšení reklamních a krycích plachet (zajistí Blažek).

Úklid budovy klubovny a šaten před předáním novému správci (zajistil Holda u paní Pospíšilové).

Vyčištění sítka vodovodu u umyvadla v dámské sprše (zajistí Holda).

Odstranění děr u plotu mezi kurty č. 1 a 2 a asfaltovým dvorcem (zajistí Stránský).

Oprava a vyčištění okapu nad terasou (zajistí Bark).

Přilepení čidel u pánských pisoárů (zajistí Holda).

Zakoupení košů na tříděný odpad do kuchyně (zajistí Holda).

Instalace branky mezi kurty č. 1 a 3 (zajistí J. Dlabola, Bark).

7) Ostatní práce v průběhu roku

Následující práce by měly být vykonány v průběhu roku 2018: Výměna ztrouchnivělých latí na lavičkách a jejich natření, natření sloupků plotu mezi areálem a Šormovými, začištění děr po vedení termostatu od kotle, výzdoba klubovny, sekání trávy, výměna násad u nářadí a oprava kolečka.

Výroba police do kanceláře pro uložení archívu klubu (zajistí Holda) a výstavba přístřešku pro hlavní uzávěr plynu (zajistí Bark).

Další práce – výměna lina v šatnách, výměna prken v zábradlí terasy, oprava a natření fasády a výměna okapu pod terasou, výměna nábytku na terase – budou provedeny v závislosti na dostupných finančních zdrojích klubu.

Schůze byla ukončena ve 20:40.

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Družstva, Různé a jeho autorem je Jan Blažek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.