Historie

Tenis se začal hrát v Nové Pace již před I. světovou válkou. Pravděpodobně první tenisový kurt byl na zahradě továrníka Schnabela. Tento kurt byl později pokryt (jako první v republice) antukou zakoupenou v Anglii a zaslanou na novopacké nádraží. V té době nebylo totiž všeobecně známo, že se pod pojmem antuka skrývá moučka z mletých cihel nebo tašek.

Před I. světovou válkou byl též kurt v místech, kde je dnes příchod ke Skautskému domu. Byl pokryt prachovským pískovcem. Během I. světové války se na tomto dvorci přestalo hrát a pletivo zrezivělo. Hřiště sloužilo jako letní cvičiště školy, často se na něm hrála česká házená. Na ploše dvorce se začalo opět hrát v roce 1923. Zájem o tenis rostl, roku 1927 byl vybudován další tenisový kurt na místě dnešního Skautského domu. V okolí se postavila nová klubovna a byla vyhloubena studna. Roku 1928 došlo k ustanovení LTC (Lawn Tennis Club) Nová Paka. Závodní družstvo bylo zařazeno do III. třídy severovýchodočeské župy.

Kromě toho byl také tenisový kurt v zahradě tehdejší reálky. Byl vybudován pravděpodobně v roce 1928 a hráli na něm především studenti a profesoři.

S ohledem na finanční dluhy došlo v roce 1939 k likvidaci LTC Nová Paka. Příznivci bílého sportu našli ochranu pod nově ustaveným odborem tenisu Sokola Nová Paka. Vzhledem k tomu, že dosavadní tenisové dvorce byly kryty pískem, neměly potřebné prostory vzadu a po stranách, byly v témže roce vybudovány dva nové dvorce na novém výstavišti v místech, kde je nyní na letním stadiónu budova šaten a sociálního zařízení. Zákazem Sokola v roce 1941 skončila i činnost tenisového oddílu. Po dobu okupace byli na dvorcích cvičeni policejní psi, v květnové revoluci byly kurty devastovány úplně, neboť tam byli soustřeďováni ukořistění koně a bojová vozidla německé armády.

Již během války vybudoval Václav Pavlovec tenisový kurt, na který se uchýlila část příznivců tohoto sportu, protože to byl celé čtvrtstoletí jediný tenisový kurt ve městě.

V druhé polovině šedesátých let se započalo s výstavbou nových tenisových dvorců na současném místě. V červnu 1969 se začalo hrát na dvou nových oplocených kurtech. Slavnostní otevření se konalo 4. října 1969, kdy sehráli exhibiční utkání budoucí wimbledonský vítěz Ing. Jan Kodeš se svým daviscupovým partnerem Ing. Františkem Pálou. Od roku 1972 je každoročně pořádán turnaj mužů „O packý dort“, kterého se účastní hráči ze širokého okolí. Pro vzrůstající zájem o tenis byla na rok 1973 naplánována výstavba dvou dvorců, které měly vzniknout přestavbou dvou kurtů volejbalových. Ke hře jsou připraveny již na jaře následujícího roku a za nimi byla vyhloubena studna s pitnou vodou. V roce 1975 byla postavena oboustranná cvičná zeď s asfaltovým povrchem. Počátkem 80. let si tenisté budují klubovnu a šatny, stavba je hotova v roce 1983. V roce 1989 je vybudován asfaltový dvorec, o rok později nová cvičná stěna, neboť ta původní padla za oběť živelné výstavbě.

V roce 1998 dosáhlo družstvo dospělých historického úspěchu v podobě postupu do Východočeské divize. Dva těsně nespěšné pokusy o postup do II. ligy byly zastíněny nadcházejícími úspěchy nastupující generace. Do nejvyšších soutěží Východočeské oblasti se ve svých věkových kategoriích od roku 2003 probojovala postupně družstva mladšího a staršího žactva a v roce 2007 i dorost. Žákovská družstva se hned od svých vstupů mezi elitu statečně prala o čelní pozice, medailová umístění nebyla výjimkou a dosud nepřekonaným vrcholem byl rok 2005, kdy se družstvo mladšího žactva stalo přeborníky Východočeské oblasti a kvalifikovalo se na Mistrovství České republiky družstev. O historický zápis se zasloužili Matěj Faltejsek, Patrik Matouš, Tomáš Mazáč (hostující z Nového Města), Jan Šmidrkal, Štěpán Šec, Petra Krausová, Kristýna Voráčková a Adéla Morávková. Rovněž mezi jednotlivci nezůstaly úspěchy stranou. Na Mistrovství ČR se kvalifikovali postupně Matouš, Faltejsek, Michaela Grundová, Štěpán Šec a Veronika Buřičová. Medaile získali Matouš a Buřičová.

Po přelomu tisíciletí rovněž došlo ke změnám v tenisovém areálu. V letech 2003 a 2004 byla zbudována pergola s posezením a krbem. Budova tenisové klubovny se po několikaleté peripetii vrátila do vlastnictví klubu, který se v roce 2006 osamostatnil a společně s názvem Tenis Nová Paka získal i právní subjektivitu. Na budově klubovny a šaten byla v roce 2006 kompletně vyměněna střecha, v roce 2007 proběhla rekonstrukce pánských sprch a v roce 2008 následovala oprava sociálního zařízení v prvním patře. V roce 2007 vzniklo nové zavlažování mezi kurty a v roce 2008 padla takřka historická památka – přístřešek u zadních dvorců. Na podzim byla provedena rekonstrukce plotu u kurtů č. 3 a 4.

V roce 2008 si náš klub připomněl osmdesát let organizovaného tenisu v Nové Pace.

V roce 2010 postoupilo družstvo dospělých do Královéhradeckého oblastního přeboru, o rok později do Východočeské divize a po premiérové sezóně 2012 mu v letech 2013 a 2014 po dvou druhých místech těsně unikl historický postup do 2. ligy.

V roce 2013 byla u pergoly zbudována terasa s posezením.

Od podzimu 2014 se začalo se zateplováním pláště 2. nadzemního podlaží budovy klubovny a šaten a postupně byla vyměněna všechna okna za plastová. Na jaře 2015 byla přebudována kuchyň a nových sprch se dočkala dámská část šaten.

V roce 2016 bylo vyměněno obložení v klubovně, která se dočkala výzdoby v podobě historických fotografií a starých tenisových raket. O rok později byla položena nová šedá zámková dlažba na vstupu do areálu a červená s odvodňovacími kanály podél kurtů č. 1 a 3, mezi kterými byla vyměněna branka. Současně byl zrušen septik a šatny byly napojeny na splaškovou kanalizaci. Vznikla nová brána do areálu u kurtu č. 1.

V letech 2017 a 2018 byla za kurty č. 3 a 4 vybudována krytá tenisová hala s povrchem recourt. Současně jsou zprovozněny retenční nádrže na dešťovou vodu z tenisové haly, které pojmou 60 kubíků a jsou využívány na kropení dvorců v suchých dnech.

V roce 2019 se konala oslava 50 let od otevření nového tenisového areálu, na kterou se dostavila velká řada současných i bývalých členů včetně několika pamětníků otevření v roce 1969. Součástí oslavy byl i křest knihy Historie tenisu v Nové Pace, která obsahuje 552 stran A4 a dvě DVD s přílohami.

Na jaře 2021 byly nainstalovány umělé lajny.