Členská schůze 2023

Výbor klubu srdečně zve všechny členy s hlasujícím právem (minimálně 18 let věku) na výroční členskou schůzi pro rok 2023, která se koná v sobotu 25. března 2023 v 17:00 v klubovně. Na programu budou zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2023 a volba nového výboru na období 2023 – 2027. Prosíme o maximální účast, aby byla schůze usnášeníschopná. Zájemci o kandidaturu do výboru ať se ozvou na tenisnpaka@centrum.cz nebo svůj zájem oznámí před začátkem schůze. Občerstvení zajištěno.

Smuteční oznámení – Jaroslav Dlabola

S nesmírným žalem oznamujeme, že nás ve čtvrtek 2. února 2023 ve věku 51 navždy opustil náš bývalý člen a kamarád pan Jaroslav Dlabola. I když s aktivním hraním tenisu skončil v mladém věku, zůstal celoživotním přítelem našeho tenisového oddílu.  Poslední rozloučení s Járou se koná ve čtvrtek 9. února 2023 v 10:30 hod. v novopacké kapličce. Čest jeho světlé památce.

Jaroslav Dlabola.

pf 2023

Krásné Vánoce, bohatou nadílku a v roce 2023 jen to nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a životní pohody přeje výbor klubu.

 

Smuteční oznámení – RNDr. Bareš

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že nás dne 29. listopadu 2022 navždy opustil doyen klubu RNDr. Jaroslav Bareš. I když Jaroušek začal hrát tenis v našem klubu až ve svém vyšším věku, byl jeho dobrou duší. Těšili jsme se, že 14. prosince společně oslavíme jeho 85. narozeniny a že nám na jarní volební členské schůzi jako tradičně pomůže se sčítáním odevzdaných hlasů. Bohužel se tak již nestane. Poslední rozloučení s RNDr. Jaroslavem Barešem se koná v úterý 6. prosince 2022 v 10:30 v novopacké kapličce. Čest jeho památce.

RNDr. Jaroslav Bareš na fotografii zcela vpravo.

Poslední smeč 2022

Poslední smeč se koná v sobotu 24. září 2022 od 9:00. Mládež má svou Poslední smeč o den později, v neděli 25. září 2022 od 9:00. Občerstvení zajištěno. Všichni členové jsou srdečně zváni.