Dotace NSA

Tenis Nová Paka oznamuje v souladu s podmínkami Výzvy 24/2022 Můj Klub 2023 – pohyb a zdraví přijetí dotace od Národní sportovní agentury ve výši 10.800 Kč, které budou zcela využity na podporu sportovní a tréninkové činnosti mládeže.

Další brigády

Další brigáda na kurtech se koná ve středu 12. března 2023 od 16:00 a další všední dny ve stejný čas. V sobotu pak v 9:00. V případě deště se brigády ruší.

Členské příspěvky 2023

Členské příspěvky pro rok 2023 zůstávají stejné jako v předchozím roce:
 1. Dospělí                                                       1.800 Kč
 2. Starobní důchodci do 75 let                       1.000 Kč
 3. Dorost (ročníky narození 2005-2008)           700 Kč
 4. Žactvo (ročníky narození 2009-2013)           600 Kč
 5. Děti do 9 let (ročníky narození od 2014)       100 Kč
 6. Nehrající členové                                            50 Kč
 7. Senioři nad 75 let                                         zdarma

Příspěvky lze uhradit buď na běžný účet klubu 2601863556/2010 s tím, že do zprávy pro příjemce uvedete „Členský příspěvek 2023 – Vaše jméno a příjmení„. V případě placení za více členů rodiny uveďte všechna křestní jména a pak jméno rodiny. Druhou variantou je úhrada v hotovosti na tenisových kurtech předsedovi.

Každý člen má rovněž stanovenou povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin. Starobní důchodci mají brigády dobrovolné. Jejich účast a pomoc uvítáme.

Schůze výboru 26. března 2023

účast: Blažek, Holda, Stránský, Špic, Nádvorník T., Dlabola P. st. (dorazil 14:23), omluven Erban.

1)    Funkce ve výboru 2023 – 2027

 • předseda Blažek – 4 hlasy pro (Holda, Stránský, Špic, Nádvorník T.), 1 se zdržel (Blažek)
 • místopředseda Holda – 4 hlasy pro (Blažek, Stránský, Špic, Nádvorník T.), 1 se zdržel (Holda)
 • jednatel Stránský – 4 hlasy pro (Blažek, Holda, Špic, Nádvorník T.), 1 se zdržel (Stránský)
 • hospodář Špic – 4 hlasy pro (Blažek, Holda, Stránský, Nádvorník T.), 1 se zdržel (Špic)
 • Nádvorník T. zodpovídá za technickou údržbu areálu, Dlabola P. st. sportovní činnost.

2)    Stanovení členských příspěvků a brigádnických hodin 2023

 • Výbor schválil zachování členských příspěvků ve výši roku 2022 (dospělí 1.800 Kč, starobní důchodci 1.000 Kč, dorost 700 Kč, žactvo 600 Kč, děti do 9 let 100 Kč, udržovací příspěvek pro nehrající členy 50 Kč) – 6 hlasů pro.
 • Výbor stanovuje každému hrajícímu členovi povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin – 6 hlasů pro. První jarní brigáda bude svolána dle počasí.

3)    Správce 2023

 • Výbor schvaluje pro funkci správce Zdeňka Krejcara a Jaroslava Ticháčka st. – 5 hlasů pro, 1 se zdržel (Holda). Zároveň určil povinnosti správců – úklid klubovny a šaten, zajištění občerstvení, údržba kurtů, kropení dvorců před první hrací hodinou a pomoc s organizováním brigád.

4)    Cedule s pravidly pro hru

 • Výbor schválil výrobu dvou cedulí s pokyny pro hraní a údržbu kurtů, které budou umístěny na středu mezi předními a zadními kurty. Návrh textu připraví Blažek, výrobu zadá Stránský u firmy Sklepart – 6 hlasů pro.

5)    Práce v roce 2023

 • Výbor určil jako prioritu rekonstrukci toalet v šatnách. Cenovou nabídku zajistí T. Nádvorník. Podle ceny se určí jednotlivé etapy rekonstrukce. Plánovaný začátek 1. etapy – podzim po skončení sezóny – 6 hlasů pro.
 • Dalšími pracemi dle finančních možností spolku jsou výměna plotů kolem předních kurtů a oprava malé terasy. Zatím budou na malé terase vyměněna shnilá prkna, která zajistí P. Dlabola st.
 • Na jaře se současně s úpravou kurtů provede vyčištění dlažby na terase a řezání dřeva na otop.

Schůze byla ukončena v 15:00.