Pravidla

Pravidla pro hraní do tenisového žebříčku klubu

 

 1. společně se žebříčkem se vede tzv. kniha žebříčku; tato se nachází v kanceláři klubu;
 2. elektronická verze a žebříčku a knihy žebříčku se nacházejí na webových stránkách klubu www.tenisnovapaka.cz ; za aktualizaci údajů je odpovědný odvolací orgán; o všech zápisech v knize žebříčku informuje odvolací orgán vyzyvatel bezprostředně tak, aby bylo možno provést aktualizaci údajů uvedených v elektronických verzích;
 3. hrací období je od 1. května do 31. září kalendářního roku; poslední výzvu lze učinit 17. září;
 4. hraje se na dva vítězné sety; za stavu 6-6 následuje tie-break; senioři hrají na jednu vítěznou sadu nebo dle předzápasové dohody;
 5. systém rozhodování bez rozhodčího;
 6. hráči jsou povinni dodržovat pravidla fair play a společenského chování;
 7. hráč postavený výše na žebříčku je obhájce, hráč postavený o pozici níže je vyzyvatel;
 8. každý hráč na žebříčku je povinen zapsat svůj telefonický kontakt do knihy žebříčku;
 9. vyzyvatel může vyzvat pouze obhájce, tedy hráče umístěného na žebříčku o pozici výše;
 10. vyzyvatel může vyzvat obhájce tak, aby přestávka mezi zápasy stejných hráčů byla minimálně 14 dní; pro žebříček seniorů platí lhůta 7 dní;
 11. výzva se provádí buď osobně nebo prostřednictvím telefonického hovoru;
 12. obhájce je povinen výzvu přijmout v termínu do 14 dní; termín je volen po vzájemné dohodě; oba hráči jsou povinni učinit maximum k nalezení vhodného termínu; v případě nedohody určuje vhodný termín odvolací orgán žebříčku;
 13. pokud obhájce výzvu nepřijme, ztrácí svou pozici v žebříčku ve prospěch vyzyvatele; obhájce má právo odmítnout výzvu z osobních důvodů (nemoc, dovolená atd.), a to nejvýše dvakrát v rámci jedné sezóny; v tomto případě pozici neztrácí;
 14. každý hráč může vyzvat libovolného hráče postaveného na žebříčku výše, a to dvakrát v rámci jednoho hracího období, přičemž nelze vyzvat dvakrát stejného hráče; pokud vyzyvatel v uvedeném zápase zvítězí, posune se na žebříčku na pozici obhájce a tento se posune o pozici níže; výzvu mimo pořadí může hráč provést nejdříve poté, co odehraje minimálně tři zápasy s nejbližším výše postaveným hráčem, resp. učiní tři výzvy v kalendářní sezóně (mezi oběma výzvami mimo pořadí platí opět pravidlo minimálně tří zápasů s nejbližším výše postaveným hráčem);
 15. vyzyvatel po vzájemné dohodě obou hráčů zapíše do knihy žebříčku datum výzvy a dohodnutý termín; v případě odmítnutí výzvy se provede zápis dle zásad uvedených v bodu 13;
 16. pokud vyzyvatel zapíše termín zápasu se svým obhájcem do knihy žebříčku, je sám tzv. chráněn proti svému vyzyvateli; jeho vyzyvatel může učinit výzvu k zápasu nejdříve v den následující po odehrání již zapsaného zápasu;
 17. míče dává do hry vyzyvatel; jedná se o tři nové míče, se kterými se hrají soutěže ČTS; senioři mohou použít jednou hrané míče;
 18. výsledek zápasu se zapíše do knihy žebříčku; oba hráči stvrdí zápis svým podpisem;
 19. v případě výhry obhájce, oba hráči zůstávají na svých pozicích; v případě výhry vyzyvatele, si oba své pozice vymění;
 20. v případě dlouhodobého zranění hráče, tento svou pozici ztrácí; po rekonvalescenci však může jedenkrát vyzvat mimo pořadí hráče na pozici, na které byl před vznikem zranění;
 21. sporné případy rozhoduje odvolací orgán žebříčku;

 

Odvolací orgán žebříčku: Jan Blažek (724577559, tenisnpaka@centrum.cz )

Příspěvek byl publikován v rubrice Různé a jeho autorem je Jan Blažek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.