Zápis z výroční členské schůze pro rok 2021

Výroční členská schůze pro rok 2021 se konala v odloženém termínu v sobotu 10. července 2021 od 17:00 hod. v klubovně spolku za účasti 17 členů, a schůze proto nebyla dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. Po úvodním přivítání přítomných přednesl předseda Blažek návrh programu, který byl aklamací schválen všemi hlasy v následujícím znění:

  1. Přivítání, úvod
  2. Návrh programu, hlasování
  3. Zpráva o činnosti 2020 (Blažek)
  4. Zpráva o sportovní činnosti 2020 (Blažek)
  5. Zpráva o hospodaření 2020 (Blažek)
  6. Plán činnosti 2021
  7. Předání darů členům k životním jubileím
  8. Diskuse
  9. Oficiální závěr, volná zábava

ad 3) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2020.[1])

ad 4) Předseda Blažek přednesl zprávu o sportovní činnosti spolku v roce 2020.1)

ad 5) Zprávu o hospodaření za rok 2020 přednesl předseda Blažek1).

ad 6) V rámci plánu činnosti na rok 2021 jmenoval předseda Blažek organizaci Novopackého dortu a turnaje dorostenek ve druhé polovině srpna a Poslední smeče dospělých a mládeže poslední víkend v září. Z hlediska plánovaných prací je třeba dokončit svod dešťové vody do nádrží z druhé poloviny haly, výměnu prken v zábradlí na terase, údržba pergoly a ve hře je i umělé zavlažování kurtů.

ad 7) Předseda Blažek popřál k životním jubileím Ing. Jiřímu Hendrychovi (22. 2. 1956 – 65), MUDr. Ivaně Jeřábkové (12. 4. 1971 – 50), Mgr. Haně Janatové (14. 4. 1961 – 60), Mgr. Petru Jeřábkovi (3. 6. 1966 – 55). Všichni oslavenci se z účasti na výroční schůzi omluvili. Další významná životní jubilea budou na podzim.

ad 8) V rámci diskuse padlo několik dotazů a připomínek. František Smolák se zeptal, kdy budou dokončeny skříňky do pánských šaten. Předseda Blažek odpověděl, že skříňky jsou hotovy a byly nainstalovány v pátek před členskou schůzí. F. Smolák požádal, zda by starší členové mohli dostat skříňky nahoře, což mu bylo přislíbeno. Dále Tomáš Špic informoval, že v TC Nová Paka zakoupili nahrávací stroj za cenu 26.000 Kč a navrhl, aby byl podobný stroj zakoupen do klubu. Předseda Blažek navrhl, aby byla věc postoupena výboru klubu k řešení. Dále se T. Špic zeptal, jaký je zámysl s asfaltovým kurtem. Blažek odpověděl, že městem Nová Paka bylo již v roce 2013 přislíbeno, že kolmo na současný kurt bude vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, který bude dopoledne využíván školami a odpoledne klubem a veřejností. Investiční akce byla s ohledem na jiné projekty města (autobusové nádraží a rekonstrukce Městského kulturního střediska) odložena na neurčito. Dále se Jaroslav Bareš zeptal, zda je možnost získání dotace z programů Národní sportovní agentury. Blažek odpověděl, že v této věci ne. Klub požádal o získání dotace z programu Můj klub, která byla schválena a čeká se na vyplacení peněžních prostředků, a dotaci z programu Provoz a údržba, kde je aktuálně prováděno vyhodnocení. Dále předseda Blažek vyzval všechny členy, aby se pokusili přispět ke zlepšení atmosféry v klubu a připomněl negativní ohlasy související s instalací umělých lajn. K tomu se vyjádřil Jaroslav Ticháček, zda je poznámka mířena k němu. Blažek odpověděl, že jeho povzdechu po starých časech s vápencovými lajnami se výzva netýká, a o tom, že vše je v klubu špatně, mluví jiní. Debatu uzavřel Tomáš Špic, který uvedl, že umělé lajny jsou super.

ad 9) Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 22:00 hod.

[1]) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2020 jsou připojeny v samostatných přílohách.

Příspěvek byl publikován v rubrice Akce, Různé a jeho autorem je Jan Blažek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.