Zápis z výroční členské schůze za rok 2012

Zápis z výroční členské schůze pro rok 2012 :

Výroční členská schůze pro rok 2012 se konala dne 2. března 2012 od 18:00 hod. v klubovně oddílu za účasti 38 členů. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. V úvodu hospodář Blažek přivítal přítomné členy, omluvil nepřítomné předsedu oddílu Mgr. Ladislava JANATU a místopředsedu MVDr. Petra HOLDU, který se dostaví později. Dále předložil návrh programu schůze a vyzval přítomné k jeho případnému doplnění. Této možnosti nikdo nevyužil a program byl schválen takto:

1.       Přivítání

2.       Oznámení o změně ve výboru oddílu

3.       Zpráva o činnosti

4.       Zpráva o sportovních výsledcích

 

5.       Zpráva o hospodaření

6.       Diskuse

7.       Usnesení

8.       Oficiální závěr, volná zábava

ad2) Byla oznámena změna na pozici předsedy oddílu, kdy Mgr. Ladislav Janata požádal o uvolnění z funkce z důvodu časové zaneprázdněnosti. Hospodář poděkoval Mgr. Janatovi za odvedenou práci ve funkci předsedy a vyzval členy oddílu, aby rozhodnutí jmenovaného respektovali. Mgr. Janata prohlásil, že chce i nadála pracovat ve prospěch oddílu, avšak mimo funkci ve výboru oddílu. Do výboru byl kooptován první náhradník Alois Stuchlík. O novém předsedovi rozhodne nejbližší schůze výboru.

ad3) Hospodář Blažek přednesl zprávu o činnosti oddílu v roce 2011.[1])

ad4) Zprávu o sportovní činnosti přednesl Jakub Krause1).

ad5) Zprávu o hospodaření přednesl hospodář Blažek1).

ad6) V rámci diskuse vznesl Jiří Bartoš dotaz, jak je plánováno další kácení stromů vedle kurtu č. 4. Na toto mu bylo odpovězeno, že po loňském kácení stromů se zatím o dalším neuvažuje. Další dotaz vznesla Kristýna Voráčková na to, kdy budou schvalovány soupisky pro soutěže družstev v roce 2012. Soupisky budou schvalovány v druhé polovině března 2012 s tím, že výbor pozve na svou schůzi hráče k jejich projednání. Další dotaz vznesl Bořek Karlovský, zda budou seniorům v roce 2012 propláceny náhrady jízdních výdajů v souvislosti s účastí v soutěžích družstev. Hospodář Blažek přislíbil, že o tomto rozhodne nejbližší schůze výboru. Poslední dotaz vznesl Ing. František Sádlo a týkal se družstev reprezentujících oddíl v roce 2012. Bylo mu odpovězeno, že v soutěži dospělých bude startovat družstvo A ve VČ divizi a družstvo B v Královehradecké soutěži 1. třídy. Dále bude startovat družstvo žactva 2+1 v meziokresní soutěži Jičín –Semily, dvě družstva seniorů nad 40 let a jedno družstvo seniorů nad 55 let.

ad7) Členská schůze schválila aklamací návrh usnesení: „Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2011“.

ad8) Následně byl oficiální program členské schůze ukončen a pokračovala volná zábava s občerstvením.


[1]) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2011 jsou připojeny v přílohách.

Příspěvek byl publikován v rubrice Různé a jeho autorem je Jan Blažek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.