Zápis z členské schůze 2016

Výroční členská schůze pro rok 2016 se konala v sobotu 2. dubna 2016 od 17:00 hod. v klubovně spolku za účasti 28 členů, a členská schůze byla tedy dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. Po úvodním přivítání přítomných přednesl předseda Blažek návrh programu, který byl aklamací schválen všemi hlasy v následujícím znění:

  1. Přivítání, úvod

  2. Návrh programu, hlasování

  3. Udělení čestného členství

  4. Zpráva o činnosti (Blažek)

  5. Zpráva o sportovní činnosti (Jiří Stuchlík)

  6. Zpráva o hospodaření (Blažek)

  7. Stanovení členských příspěvků a brigádnických hodin

  8. Diskuse

  9. Návrh usnesení, hlasování

  10. Oficiální závěr, volná zábava

ad 3) Bylo uděleno čestné členství Aloisi Stuchlíkovi za zásluhy o rozvoj klubu, které bylo schváleno výborem spolku na schůzi dne 28. února 2016. Jmenovaný dostal diplom s udělením čestného členství.

ad 4) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2015.1)

ad 5) Zprávu o sportovní činnosti za rok 2015 přednesl Jiří Stuchlík1).

ad 6) Zprávu o hospodaření přednesl předseda Blažek1).

ad 7) Stanovení členských příspěvků a brigádnických hodin – Rozhodnutím výboru spolku byly členské příspěvky ponechány ve výši roku 2015, tedy dospělí 1.500 Kč, důchodci celodenní 1.200 Kč, dorost 700 Kč, žactvo a důchodci dopolední 600 Kč. Každý člen má povinnost odpracovat deset brigádnických hodin. Pomoc důchodců v lehčích pracích typu natírání laviček je vítána.

ad 8) V rámci diskuse nepadl žádný dotaz, ani připomínka.

ad 9) Schválení usnesení – Členská schůze přijala usnesení ve znění: „Členská schůze schvaluje zprávy výboru o činnosti, o sportovní činnosti a o hospodaření za rok 2015.

ad 10) Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava.

1) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2015 jsou připojeny v samostatných přílohách.

Příspěvek byl publikován v rubrice Různé a jeho autorem je Jan Blažek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.