Zápis z výroční členské schůze pro rok 2017

Zápis z výroční členské schůze pro rok 2017:

Výroční členská schůze pro rok 2017 se konala v sobotu 8. dubna 2017 od 17:00 hod. v klubovně spolku za účasti 25 členů. Členská schůze byla dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. Po úvodním přivítání přítomných přednesl předseda Blažek návrh programu, který byl aklamací schválen všemi hlasy v následujícím znění:

1.           Přivítání, úvod

2.           Návrh programu, hlasování

3.           Zpráva o činnosti 2016 (Blažek)

4.           Zpráva o sportovní činnosti 2016 (Jiří Stuchlík)

5.           Zpráva o hospodaření 2016 (Blažek)

6.           Plán činnosti v roce 2017 (Blažek)

7.           Oznámení členských příspěvků a brigádnických hodin

8.           Diskuse

9.           Návrh usnesení, hlasování

10.        Předání darů členům k životním jubileím

11.        Oficiální závěr, volná zábava

ad 3) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2016.

ad 4) Zprávu o sportovní činnosti za rok 2016 přednesl Jiří Stuchlík.

ad 5) Zprávu o hospodaření za rok 2016 přednesl předseda Blažek.

ad 6) Plán činnosti na rok 2017 přednesl předseda Blažek.

ad 7) Stanovení členských příspěvků a brigádnických hodin – Rozhodnutím výboru spolku byly členské příspěvky ponechány ve výši roku 2016, tedy dospělí 1.500 Kč, důchodci celodenní 1.200 Kč, dorost 700 Kč, žactvo a důchodci dopolední 600 Kč. Předseda Blažek vyzval všechny členy, aby se poctivě přihlásili ke správné kategorii členských příspěvků. Každý člen má povinnost odpracovat deset brigádnických hodin. Důchodci mají brigádnické hodiny dobrovolné a výbor jejich pomoc velice uvítá.

ad 8) V rámci diskuse se přihlásil Pavel Sedláček, který uvedl, že je nestandardní, aby důchodci platili členské příspěvky a že v jiných oddílech důchodci příspěvky neplatí. Na to reagoval předseda Blažek, že tomu tak není a důchodci, kteří chodí hrát tenis, příspěvky platí. Výbor chtěl umožnit důchodcům, kteří chodí jen dopoledne, snížené členské příspěvky ve výši 600 Kč ročně. P. Sedláček reagoval, že dopoledne není s kým hrát. Jaroslav Lánský uvedl, že hrající členové nad 75 let jsou dva. Na to reagoval člen výboru Martin Erban, že výbor na nejbližší své schůzi projedná návrh na stanovení členských příspěvků důchodcům nad 75 let na 600 Kč ročně. Dalším bodem diskuse byl dotaz Pavla Sedláčka na konkrétní příspěvky jednotlivých sponzorů. Dotaz zodpověděl předseda Blažek. Dále se Bořek Karlovský dotázal na to, kdo bude vlastníkem tenisové haly. Předseda Blažek odpověděl, že vlastníkem bude Tenisová Hala Nová Paka s. r. o. a vyjmenoval jednotlivé členy společnosti s tím, že v rozhodování výboru klubu ve všech záležitostech spojených se spoluprací klubu se společností s ručením omezeným, ve kterých jsou členové výboru Blažek, Holda a Bark ve střetu zájmů, se jmenovaní vždy zdrželi hlasování a rozhodovali pouze zbylí členové výboru. Posledním bodem diskuse byl dotaz Martina Erbana, kdo bude správcem tenisové haly. Jan Blažek odpověděl, že správce dosud nebyl vybrán, nicméně bylo by vhodné, aby stejná osoba byla i správcem klubu po panu Stuchlíkovi.

ad 9) Schválení usnesení –  Členská schůze přijala usnesení ve znění: „Členská schůze schvaluje zprávy výboru o činnosti, o sportovní činnosti a o hospodaření za rok 2016.

ad 10) Byly předány dary – dárkové koše a gratulace členům k životním jubileím – Ing. Romanu Marksovi k 55. narozeninám a Jaroslavu Pospíšilovi k 65. narozeninám.

ad 11) Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 22:30 hod.

 

Zapsal: Jan Blažek – předseda

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Různé a jeho autorem je Jan Blažek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.