Zápis ze schůze výboru ze dne 20. dubna 2019

účast: Blažek, Holda, Stránský, Erban, Špic a Bark, omluven Stuchlík; pozvaný host člen Zdeněk Vytvar

1)    Výbor 2019 – 2023

 • Předseda předchozího výboru Blažek pogratuloval členům výboru ke zvolení a přivítal je na první schůzi výboru v novém funkčním období; uvedl, že v souladu se stanovami je třeba obsadit funkce předsedy, místopředsedy, jednatele a hospodáře.
 • Na funkci předsedy navržen Milanem Stránským Jan Blažek. Blažek se vyjádřil, že předseda by měl být přes týden v Nové Pace a neměl by řídit klub z Prahy. S tím ostatní nesouhlasili a kandidaturu Blažka podpořili. Schváleno (5 hlasů pro, Blažek se zdržel).
 • Na funkci místopředsedy navrhl Blažek MVDr. Petra Holdu. Schváleno (5 hlasů pro, Holda se zdržel).
 • Na funkci jednatele navrhl Blažek Milana Stránského. Schváleno (5 hlasů pro, Stránský se zdržel).
 • Na funkci hospodáře navrhl Blažek Ing. Tomáše Špice, který vede spolku účetnictví a zpracovává účetní uzávěrku. Schváleno (5 hlasů pro, Špic se zdržel).

2)    Členské příspěvky 2019 a brigádnické hodiny

 • Předseda Blažek navrhl ponechat členské příspěvky pro mládež ve výši roku 2018 (dorost 700 Kč, žactvo 600 Kč, děti do deseti let 100 Kč). Schváleno (6 hlasů pro).
 • U dospělých byly diskutovány tři varianty – ponechání ve stávající výši 1.500 Kč ročně, zvýšení na 1.800 Kč nebo zvýšení na 2.000 Kč ročně. Schválena varianta 1.800 Kč ročně (6 hlasů pro).
 • U důchodců nad 75 let byla zvažována možnost členské příspěvky odpustit. Blažek uvedl, že reálně se to týká Pavla Sedláčka, Bořka Karlovského a Jaroslava Lánského. Výbor se na zrušení členských příspěvků pro důchodce nad 75 let shodl (6 hlasů pro).
 • U důchodců do 75 let bylo v diskusi řečeno, že ne všichni důchodci nedodržují rozdělení na dopolední a celodenní hraní dle uhrazených příspěvků. Výbor proto rozhodl obě kategorie znovu sloučit s tím, že výše příspěvku pro důchodce do 75 let bude snížena na 1.000 Kč ročně. Schváleno (6 hlasů pro).
 • Bylo stanoveno, že každý člen, s výjimkou důchodců, má povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin. Schváleno (6 hlasů pro).

3)    Kandidátka na funkci správkyně tenisového areálu

 • kandidátku paní Jarmilu Bartošovou doporučil člen Zdeněk Vytvar, který výbor s kandidátkou seznámil.
 • Kandidátka byla pozvána na 18:30.
 • Kandidátce byl ukázán areál, budova klubovny a šaten; byla seznámena s povinnostmi správce, provozní dobou areálu a s odměnou za práci.
 • Obě strany si ponechaly čas na rozhodnutí do příštího dne 13:00

Schůze byla ukončena v 19:00.

Příspěvek byl publikován v rubrice Různé a jeho autorem je Jan Blažek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.