Zápis z výroční členské schůze pro rok 2015

Výroční členská schůze pro rok 2014 se konala dne 28. března 2014 od 17:00 hod. v klubovně spolku za účasti 27 členů a 3 hostů. Členská schůze byla dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. V úvodu předseda Blažek přivítal přítomné členy a hosty (Ing. Tomáš Špic, Roman Marks a Zdeněk Mizera), které požádal, aby se v průběhu schůze zdrželi všech hlasování. Dále předseda všechny přítomné vyzval, aby uctili památku zesnulého bývalého předsedy a čestného člena pana Josefa Pyciaka minutou ticha. Následně členská schůze schválila program schůze v následujícím znění:

  1. Návrh programu, hlasování

  2. Kandidáti do výboru spolku pro období jaro 2015 – jaro 2019, volba volební komise

  3. Zpráva o činnosti 2014 (Blažek)

  4. Zpráva o sportovní činnosti 2014 (Jiří Stuchlík)

  5. Zpráva o hospodaření 2014 (Blažek)

  6. Diskuse

  7. Volby do výboru spolku pro období jaro 2015 – jaro 2019

  8. Návrh usnesení, hlasování

  9. Oficiální závěr, volná zábava

ad2) Zájem kandidovat do výboru pro období jaro 2015- jaro 2019 projevili následující členové spolku (v abecedním pořadí): Bark Eduard, Blažek Jan, Erban Martin, Holda Petr, Krause Jakub, Stránský Milan, Stuchlík Alois, Stuchlík Jiří. Přes výzvu předsedy se nikdo další nepřihlásil. Do volební komise byla navržena dvojice Jaroslav Lánský, Michael Bartoš. Členská schůze schválila volební komisi všemi hlasy s výjimkou jednoho, který se zdržel (M. Bartoš).

ad3) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2014.1)

ad4) Zprávu o sportovní činnosti za rok 2014 přednesl Jiří Stuchlík1).

ad5) Zprávu o hospodaření přednesl předseda Blažek1).

ad6) V rámci diskuse padl jediný dotaz ze strany Martina Erbana na složení závodních družstev dospělých. Předseda Blažek seznámil přítomné se všemi hráči, se kterými se uvažuje na soupisky družstev včetně hostujících hráčů Petry Hynkové, Terezy Budilové a Richarda Dražného.

ad7) Následně byla provedena volba členů výboru pro období jaro 2015 – jaro 2019. Po jejím skončení a sečtení všech hlasů seznámil člen volební komise Jaroslav Lánský s jejími výsledky: Bylo odevzdáno celkem 26 hlasů, z toho 25 platných a jeden neplatný. Jednotliví kandidáti dostali následující počty hlasů: Blažek, Erban a Stránský – všichni 24 hlasů, Bark – 21 hlasů, Stuchlík Jiří – 19 hlasů, Holda – 18 hlasů a Stuchlík Alois a Krause Jakub – oba 15 hlasů. O posledním členu výboru rozhodlo druhé kolo hlasování, kdy měli členové vybrat jednoho ze dvou kandidátů – Krause Jakub a Stuchlík Alois. Bylo odevzdáno 26 platných hlasů. Krause Jakub dostal 10 hlasů, Stuchlík Alois 16 hlasů. Do výboru spolku byli zvoleni následující členové (v abecedním pořadí): Bark Eduard, Blažek Jan, Erban Martin, Holda Petr, Stránský Milan, Stuchlík Alois a Stuchlík Jiří.

ad8) Členská schůze schválila usnesení: „Členská chůze schvaluje zprávy výboru o činnosti, o sportovní činnosti a o hospodaření za rok 2014 a volbu členů výboru spolku pro období jaro 2015 – jaro 2019 ve složení Bark Eduard, Blažek Jan, Erban Martin, Holda Petr, Stránský Milan, Stuchlík Alois a Stuchlík Jiří.

ad9) Následovalo ukončení oficiálního programu a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 21:00 hod.

1) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2014 jsou připojeny v samostatných přílohách.

Příspěvek byl publikován v rubrice Různé a jeho autorem je Jan Blažek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.